خاموشی برج میلاد همزمان با روز «ساعت زمین»

چراغ‌های برج میلاد همزمان با رویداد جهانی «ساعت زمین»، به مدت یک ساعت شنبه (۷ فروردین ماه) خاموش می‌شود.