حشره مخربی که قحطی می آورد!

هنگامی که غذای مورد نیاز ملخ های صحرایی در منطقه ای که ساکن هستند به اتمام برسد، آنها برای تغدیه و ادامه مراحل رشد مهاجرت می کنند. بر اساس تحقیقات بین المللی قدرت تخریب این حشره آن قدر بالاست که می تواند حداقل روی زندگی یک نهم جمعیت کره زمین اثر منفی بر جای بگذارد و در صورت عدم مقابله با آن به نابودی میلیون ها هکتار زمین کشاورزی و قحطی منجر شود.