جلب همراهی جوامع محلی، رمز موفقیت در مدیریت مناطق ارزشمند زیست‌محیطی

ذخیره‌گاه زیست‌کره، مناطق حفاظت‌شده طبیعی- زیستی بین‌المللی هستند و به گفته یک ‌پژوهشگر محیط زیست رمز موفقیت در مدیریت ذخیره‌گاه‌های زیست کره کشور، همراه کردن جوامع محلی از طریق ارائه برخی امتیازات مانند معافیت از ‌پرداخت هزینه‌های آب، برق و سوخت است.