تغییرات اقلیمی بلای جان جنگل‌های زاگرس

رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور یکی از مشکلات دامنگیر جنگل‌های زاگرس را تغییرات اقلیمی و شرایط آب و هوایی برشمرد و اظهارکرد: پایین آمدن میزان رطوبت در کف جنگل سبب پیدایش بیماری‌های زغالی در حوزه زاگرس شده است که برای پیشگیری از وقوع آفات هم در حوزه درمان و هم کنترل، بخش‌های تخصصی باید به کمک منابع‌ طبیعی بشتابند.