تدوین سند جامع توسعه منابع انسانی در دستور کار سازمان محیط زیست

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با دستور رییس سازمان حفاظت محیط زیست و باتوجه به اهمیت مقوله آموزش ضمن خدمت، دوره‌های آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست به‌صورت مجازی و نیمه حضوری برگزار می‌شود همچنین تدوین سند جامع توسعه منابع انسانی نیز در دستور کار قرار دارد.