تاکید نمایندگان بر لزوم تحقق بیانات رهبر انقلاب درباره محیط زیست

۱۶۰ نفر از نمایندگان مجلس طی بیانیه ای بر لزوم تحقق فرمایشات رهبر انقلاب درباره توجه به محیط زیست تاکید کردند.