تاثیر همراهی با رویداد «ساعت زمین» بر کاهش تغییرات آب و هوایی

معاون آموزش و مشارکت های مردمی با گرامیداشت رویداد ساعت زمین گفت: در روز ۷ فروردین ماه به رویداد ساعت زمین بپیوندیم و با خاموش کردن لامپ‌ها و وسایل الکتریکی غیرضروری به مدت یک ساعت با جهانیان در توجه به چالش‌های زیست محیطی شریک شویم.