تاثیر دور ریختن مواد غذایی بر شرایط آب‌وهوایی

به دنبال انتشار یک گزارش مورد حمایت سازمان ملل متحد درباره تقریبا میلیاردها تُن موادغذایی که هر ساله دور ریخته می‌شود، طرفداران محیط زیست از دولت‌های سراسر جهان خواسته‌اند که برای حل مشکل آلودگی اقدامات بیشتری انجام دهند.