تاثیر انسان بر چرخه آب جهان

نتایج بررسی جدید دانشگاه براون ایالات‌متحده نشان می‌دهد که انسان تاثیر عمده‌ای در چرخه آب جهانی دارد.