بررسی و رفع مشکلات حضور نیروهای نظامی در مناطق حفاظت‌شده

منطقه حفاظت شده یکی از مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست است که به‌دلیل حفظ و احیای رویشگاه‌های گیاهی و زیستگاه‌های جانوری آن ارزش حفاظتی پیدا می‌کنند استان تهران نیز دارای چهار منطقه حفاظت شده البرز مرکزی، کویر، جاجرود و ورجین است.