بارش باران در غالب مناطق کشور

سازمان هواشناسی کشور از کاهش دمای ۸ تا ۱۰ درجه ای دما در شمال غرب و سواحل دریای خزر خبر داد.