امکان مشاهده وضعیت آلودگی صوتی پایتخت در نسخه جدید اپلیکیشن کیفیت هوا

مسئول خدمات رایانه‌ای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از به‌روزرسانی اپلیکیشن کیفیت هوای تهران خبر داد و گفت: امکان مشاهده آلودگی صوتی تهران در نسخه جدید وجود دارد.