اعلام برگزیدگان جایزه مهرگان در حوزه محیط زیست

برگزیدگان جایزه مهرگان در حوزه‌ محیط زیست امروز اعلام شدند.