از خسارت وسیع آتش‌سوزی‌ها تا عدم همکاری پارس جنوبی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: در زمینه ایجاد فضای سبز و حفاظت از منابع طبیعی از مجموعه پارس جنوبی شاهد همکاری خوبی نبوده ایم.