احیاء دریاچه ارومیه به عنوان یک برنامه موفق مستندسازی شود

چهاردهمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه عصر امروز(دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.