آیا بیل گیتس ناجی زمین است؟

چهارمین فرد ثروتمند جهان، برنامه‌ای برای نجات کره زمین از تغییرات فاجعه بار آب‌وهوایی دارد که بسیار ارزان‌تر از تصورات است. بیل گیتس می‌خواهد شما دو عدد را در نظر داشته باشید، ۵۱ میلیارد و صفر؛ اولی میزان گازهای گلخانه‌ای برحسب تن است که به‌طور معمول هرساله در نتیجه فعالیت‌های انسانی به اتمسفر افزوده می‌شود و دومی میزانی است که برای جلوگیری از بحران آب‌وهوا باید تا سال ۲۰۵۰ به آن دست یابیم.