آزاد کردن یک دلفین در خلیج‌فارس توسط دو صیاد دوستدار محیط زیست

دو صیاد دوستدار محیط زیست در شهر نخل تقی شهرستان عسلویه یک دلفین را از بند آزاد و در خلیج‌فارس رها کردند.