آتش‌سوزی عرصه‌های طبیعی یک تهدید دائمی در کشور است

بهار سال گذشته با آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای در رویشگاه‌های زاگرس مواجه شدیم که علاوه‌بر آسیب‌های فراوانی که به ‌پوشش گیاهی و حیات جانوری وارد کرد، جان چندتن از هموطنان‌مان را نیز گرفت اما آتش‌سوزی‌های گسترده تنها به منطقه زاگرس ختم نشد و در فصول مختلف در نقاط گوناگون کشور به وقوع ‌پیوست. حال این ‌پرسش مطرح می‌شود که آیا امسال نیز با خطر آتش‌سوزی مواجه خواهیم بود؟  یک عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی کشور، آتش‌سوزی یک تهدید دائمی برای مراتع و جنگل‌ها محسوب می‌شود.