۲۳۲هکتار از جنگل‌ها و مراتع شهرستان بویراحمد طعمه حریق شد

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان بویراحمد گفت: آتش سوزی‌ها به ۲۳۲ هکتار از جنگل‌ها و مراتع این شهرستان خسارت وارد کرده اند.