پروژه‌ای که با دخالت امریکا استحاله شد/جلوگیری از هدر رفت۲۳۰۰میلیاردی بیت‌المال با ماهواره

بر اساس آمارها از ۴۳ مخاطرات طبیعی ۳۴ مورد آن در کشور رخ می‌دهد، ضمن آنکه ایران در حوزه بلایای طبیعی و در زمینه ریسک وقوع در رتبه ۱۱ جهانی و در زمینه وقوع زلزله در صدر این جدول جهانی قرار دارد و بنا به گفته محققان، آسیا و اقیانوسیه همواره دچار مخاطرات ناشی از سیل و زلزله هستند و این در حالی است که فناوری‌های فضایی در پیش بینی وقوع مخاطرات و ارائه هشدارهای به موقع با دقت بالا کاربرهای زیادی دارند و یکی از اصلی‌ترین ابزارها در پایش مخاطرات محسوب می‌شوند.