ویدئو / هورالعظیم، میزبان پهناور اما در معرض خطر

تصویربردار:‌ امین نظری / تدوینگر:‌ امین نظری، جواد علیزاده