ویدئو / مرگ پرنده‌ها در باغ پرندگان قم؛ به هشدارها توجه نشد

اواسط بهمن امسال خبرهایی درباره تلف شدن یا معدوم کردن صدها و هزاران پرنده در ارزشمند در باغ پرندگان قم منتشر شد؛ مجموعه‌ای که تازه‌تأسیس بوده است، تا حدی که هنوز برای بازدید عموم افتتاح نشده بود. با این حال، شیوع آنفلوآنزای H۹ که منشاء آن هنوز معلوم نیست، باعث تلف شدن صدها قطعه پرنده شد و به ناچار، دیگر پرنده‌ها نیز معدوم شدند.