ویدئو / آستارا در یک روز برفی

تصویربردار: رامین بشرویه / تدوینگر: امید ابراهیمی