وزارت نیرو به تعهداتش برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر عمل نکرده است

مدیرکل اداره محیط زیست و توسعه ‌پایدار شهرداری تهران با اشاره به نقش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای گفت: شهرداری تهران در سال‌های گذشته اقدام به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به صور مختلف کرده است اما متاسفانه وزارت نیرو به‌عنوان عهده‌دار نقش اصلی در همکاری بین بخشی به منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در حوزه تولید برق، به تعهدات پیشین خود در راستای قراردادهای گذشته با شهرداری عمل نکرده و هیچ گونه قرارداد جدیدی نیز منعقد نکرده است.