هشت تالاب در انتظار ثبت در کنوانسیون رامسر

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه ۲۵ تالاب ایران در کنوانسیون رامسر ثبت شده است، به پیگیری ثبت هشت تالاب دیگر تاکید کرد و گفت: ۱۴۰ تالاب به مساحت سه میلیون هکتار را قانونمند کردیم.