فراخوان مسابقه بزرگ راپمی ۱۳۹۹

منطقه دریایی راپمی (خلیج‌فارس و دریای عمان) یکی از مهمترین مناطق استراتژیک جهان به شمار می آید و حفاظت از این اکوسیستم دریایی حساس در برابر آلودگی های ناشی از منابع واقع در خشکی و دریا به ویژه فعالیت‌های نفتی و توسعه برنامه های اکتشاف و استخراج نفت و تردد نفتکش‌ها، از اهمیت زیادی برای کشورهای منطقه و جهان برخوردار است. در این راستا با تشکیل اجلاس حقوقی کشورهای منطقه (نایروبی- نوامبر ۱۹۷۶)، اجلاس کارشناسان سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد (کویت- دسامبر۱۹۷۶)، اجلاس فنی-حقوقی کشورهای منطقه و سازمان های تخصصی ملل متحد (بحرین-ژانویه ۱۹۷۷) منجر به برگزاری کنفرانس نمایندگان تام الاختیار کشورهای منطقه شد.

شرایط سنی شرکت کنندگان در این مسابقه برای دانش آموزان ۸ تا ۱۸ سال در مسابقه نقاشی و دانش آموزان ۱۳ تا ۱۸ ساله می توانند در مسابقه مقاله نویسی شرکت کنند .

شرایط آثار ارسالی به این مسابقه باید به صورت زیر باشد:
۱- نقاشی ها و مقالات باید منحصرا در ارتباط با، تخلفاتی که در سواحل باعث تخریب محیط زیست ساحلی می شوند.
۲- متن مقالات به همراه تصاویر مربوط به آنها اعم از عکس یا نقاشی حداکثر در ۵ صفحه تهیه شود.
۳- نقاشی ها باید در کاغذ A۳ (ابعاد کاغذ برابر با cm۴۰× ۳۰) و با ماژیک، آبرنگ یا مداد شمعی یا ترکیبی از اینها تهیه شوند. نقاشی هائی که با مداد رنگی کشیده شده باشند قابل قبول نیستند.
۴- هر مقاله باید در کاغذ A۴ در ۵ صفحه به همراه عکس و یا نقاشی باشد.
۵- هر مقاله یا نقاشی باید توسط یک دانش آموز تهیه شده باشد کارهای گروهی قابل قبول نیست.

به گزارش ایسنا، علاقمندان تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ مشخصات خود را مطابق جدول زیر به نشانی بزرگراه شهید حکیم-پارک طبیعت پردیسان- سازمان حفاظت محیط زیست – معاونت محیط زیست دریائی ارسال نمایند. 

مشخصات موردنیاز و پیوست آثار:

نام و نام خانوادگی    استان
نام پدر    شهرستان / شهر
متولد سال (روز/ماه/سال)    آدرس پستی
جنسیت    شماره تلفن 
نام مدرسه  
 

شایان ذکر است که نقاشی ها و مقالات باید منحصراً در ارتباط با موضوعات زیر باشد:
– ساخت و سازها و ویلاهای خصوصی در کنار دریا
– خشک کردن دریا به منظور افزایش محدوده ساحلی
– پروژه های توسعه سواحل که در آنها حریم محیط زیستی را در نظر نمی گیرند
– نتیجه و آثار تخلفات در ساحل که منجر به رسوب‌گذاری فرسایشی و از بین بردن شرایط زندگی موجودات و پرندگان می شود
– نقش دولت ها و نهادهای مربوطه در نظارت بر فعالیت های غیرقانونی و رسیدگی به تاثیرات تخریب هر کدام آنها
– نقش فرد و جامعه در مبارزه و کاهش فعالیت های غیرقانونی در ساحل

همچنین باید متن مقالات به همراه تصاویر مربوط به آنها اعم از عکس یا نقاشی حداکثر در ۵ صفحه تهیه شود. هر مقاله باید در کاغذ A۴ در ۵ صفحه و به همراه عکس و یا نقاشی باشد.