صدور اسناد تک برگ برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی ورامین

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های قرچک و ورامین گفت: در راستای اجرای طرح جامع کاداستر از ابتدای سال جاری تاکنون برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی شهرستان ورامین اسناد تک برگ کاداستری صادر شده است.