سیاهکلی: به درآمد های اصل ۴۵ قانون اساسی توجه شود

به گزارش ایسنا، لطف الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس گفت: حدود دو هفته است که خصوص درآمدهای دولت که عمدتا شناخته شده است سخن می گوییم، متاسفانه دولت ها به دلیل آنکه فروش نفت و گاز را در بخش درآمدی خود دارند، کمتر به درآمدهای جدید فکر می کنند،یکی از درآمدهای جدید مربوط به اصل ۴۵ قانون اساسی در خصوص انفال و ثروت های عمومی مانند زمین های رها شده، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، آب های عمومی، کوه ها است.

وی افزود: بر اساس این اصل این منابع در اختیار دولت است و دولت باید براساس مصالح عامه از آن  استفاده کند، اما متاسفانه در این زمینه قانون جامع و کاملی وجود ندارد، این اصل که می تواند درآمد خوبی برای کشور ایجاد کند مورد بی توجهی بوده است، باید نسبت به اجرای این موضوع توجه شود تا مردم بتوانند براساس آن اجازه ساحل سازی در کنار دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها داشته باشند، سیلاب ها هر ساله موجب خسارت های مالی و جانی زیادی شده است، اما اگر این آب ها بر اساس این موضوع مهار شود، ضمن ایجاد اشتغال برای مردم می تواند زیباسازی و درآمدزایی برای دولت را نیز به دنبال داشته باشد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مواردی که مردم با آن مواجه هستند قوانین در موضوع بیشه های طبیعی است، قانون در این مورد به گونه ای نوشته شده که میان یک کشاورز و یک زمین خوار تمایزی قائل نشده است، بنابراین قضات در زمان مواجهه با چنین موضوعی دستور قلع و قمع را می دهد، بنابراین قانون نقص دارد.