خالی شدن آبخوان‌های زیرزمینی، ابرچالش کشور در حوزه آب

یک کارشناس آبخیزداری و آبخوانداری ضمن اشاره به اینکه خالی شدن آبخوان‌های زیرزمینی به اعتقاد کارشناسان، ابرچالش کشور در حوزه آب به شمار می‌رود، تصریح کرده است: در این شرایط نفوذ باران و سیلاب به درون زمین پس انداز آب در بانک زمین خواهد بود.