تالاب‌های قرمز و سیاه ایران!

امروز پنجاه سال از تصویب کنوانسیون جهانی تالاب‌های مهم بین‌المللی، معروف به کنوانسیون رامسر می‌گذرد. این معاهده به عنوان پیمانی بین‌المللی با هدف شناسایی و حفظ حیات تالاب ها و پرندگان و گیاهان وابسته به تالاب ها در سال ۱۳۴۹ آغاز به کار کرد و در حال حاضر ۱۷۱ کشور عضو این معاهده هستند.