برف و بوران شمال‌شرق آمریکا را فرا گرفت

با مستقر شدن یک جبهه زمستانی در سواحل شرق آمریکا، بارش برف که از روز یکشنبه در این مناطق آغاز شده بود شدت گرفته و در مناطقی از ایالت‌های نیوجرسی، نیویورک و کانتیکت فعالیت های روزمره مختل شده است.