بررسی شکایت از سازمان محیط زیست به خاطر اجرای توافق پاریس در کمیسیون اصل ۹۰

علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز(شنبه) کمیسیون اصل نود با مسئولان محیط زیست جهت رسیدگی به شکایت واصل شده درباره اجرای غیرقانونی سند INDC مرتبط با توافق پاریس، گفت: تعهدات مد نظر ایران در این توافقنامه از آبان ۹۴ بدون الحاق رسمی جمهوری اسلامی، تحت عنوان برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، با تصویب هیأت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور اجرا شده که نسخه انگلیسی این مصوبه به عنوان تعهدات مد نظر ایران در توافق پاریس در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل به ثبت رسیده است.

وی افزود: مستندات مربوط به این شکایت در این جلسه ارائه شد و معاونان سازمان حفاظت محیط زیست نیز پاسخ های خود را ارائه کردند که با توجه به چندوجهی بودن این شکایت، لازم است پاسخ وزارت نیرو، نفت و سایر دستگاه ها به همراه مرکز پژوهش های مجلس نیز دریافت شود.

نماینده تهران در مجلس یادآور شد: باید بررسی شود که آیا مصوبه دولت مرتبط با توافق پاریس بوده یا بر اساس کنوانسیون تغییرات اقلیمی است که در اواسط دهه هفتاد از سوی مجلس به تصویب رسیده و به آن پیوسته ایم.

خضریان همچنین به سندی که در این جلسه ارائه شد اشاره و بیان کرد: این سند حاکی از این بود که نسخه انگلیسی برنامه مشارکت ملی در خصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که به تصویب هیئت وزیران رسیده، در سایت سازمان ملل به عنوان پیش زمینه ای برای توافقنامه پاریس به ثبت رسیده است، در حالی که ما به این توافقنامه نپیوسته ایم. لذا شبهاتی وجود دارد که برخی در دولت بدون مصوبه مجلس و طی مراحل قانونی در حال اجرای این توافقنامه هستند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود با بیان اینکه توافقنامه های بین‌المللی یک امر دوسویه است، گفت: از یک سو هیچ همکاری جهانی با جمهوری اسلامی صورت نمی گیرد و از سوی دیگر به دلیل عدم پیوستن ایران به این توافقنامه به صورت قانونی، اجرای آن می تواند در کنار اینکه هیچ خدمات و تکنولوژی جدیدی در اختیار کشورمان قرار نمی دهد، زمینه کاهش ضریب تولید برق در کشور را در طی این سال ها فراهم کرده باشد که نمونه آن خاموشی های اخیر در کشور است که ممکن است به این موضوع ارتباط داشته باشد.