کیفیت هوای تهران در ۴ ایستگاه سنجش قرمز شد

به گزارش ایسنا بر اساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوا در ۱۱ ایستگاه‌ شهرداری منطقه۲، شریف (منطقه ۲)، دانشگاه تهران (منطقه ۶)، تربیت مدرس (منطقه ۶)، شهرداری منطقه ۱۰، شهرداری منطقه ۱۱، پیروزی (منطقه ۱۳)، شهرداری منطقه ۱۵، شاد آباد (منطقه ۱۸)، پارک قائم (منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۲۲ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

در این بین، اطلاعات چهار ایستگاه کیفیت هوا ازجمله ایستگاه پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، فرمانداری شهرری (منطقه ۲۰) و شهرداری منطقه ۲۱‌  بیانگر هوای ناسالم برای همه گروه‌ها هستند.

علاوه بر این‌ها کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه۱)، دانشگاه شهید بهشتی (منطقه ۱)، پاسداران (منطقه ۳)، شهرداری منطقه ۴، ژئوفیزیک (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، گلبرگ (منطقه ۸)، مسعودیه (منطقه ۱۵)، گلبرگ (منطقه ۸) و پونک در شرایط قابل قبول گزارش شده است.

شرکت کنترل کیفیت هوا در شرایط حاکمیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس توصیه می‌کند که مبتلایان به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان، کودکان و زنان باردار از انجام فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خود پرهیز کنند.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا "پاک"، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا "قابل قبول(سالم) یا متوسط"، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا "ناسالم برای گروه‌های حساس"، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا "ناسالم برای همه گروه‌ها"، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا "بسیار ناسالم" و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا "خطرناک" است.