ویدئو / آبشار قندیلی در سرمای منفی ۱۵ درجه سانتیگراد

تصویربردار: پوریا پاکیزه / تدوینگر: عماد نعمتی