هوای اراک ناسالم است

مرکز پایش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: براساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر اراک، متوسط شاخص کیفیت هوای اراک در ٢٤ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۲۵ دیماه در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

شاخص آلودگی هوا بر روی عدد ۱۰۶ قرار گرفت و آلاینده اصلی ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون بوده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام این مرکز، شاخص لحظه ای کیفیت هوا ۱۱۲ و ناسالم برای گروه‌های حساس و آلاینده مسئول در حال حاضر دی اکسید گوگرد و ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون است.

براساس این گزارش، طبق داده‌های مرکز پایش از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، شاخص در ساعت ۱۱ بر روی عدد ۱۱۵ قرار دارد، همچنین پارامترها در ایستگاه‌های شریعتی و محیط زیست به ترتیب ۱۲۵ و ۱۴۶ است و حاکی از ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است، همچنین شاخص آلودگی در شهر ساوه عدد ۱۶۷ و ناسالم بودن برای تمام گروه‌های سنی را نمایش می‌دهد.