محیط بانان دفاع شخصی می‌آموزند

رییس مرکز آموزش و تربیت محیط بان گفت: پیش بینی کردیم که تمامی محیط بانان کشور، آموزش ورزش های رزمی و دفاع شخصی ببینند و حتما حداقل در یک ورزش رزمی مراحل مقدماتی تا تکمیلی را پشت سر بگذارند.