عرضه سامانه دانش‌بنیان برای پایش مخاطرات طبیعی و زیست محیطی

محققان یکی از شرکت‌های دانش بنیان سامانه‌ای در قالب نرم‌افزار و وب موبایل برای پایش مخاطرات زیست محیطی و سیل ارائه کردند که در حوزه‌های کشاورزی، پایش آلاینده‌های زیست محیطی و جنگلبانی کاربرد دارد.