ضرورت برخورداری خودروهای حمل پسماند تهران از معاینه فنی

طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از نشت شیرابه از خودروهای حمل پسماند منتشر شده است که علاوه‌بر ایجاد خطر لغزندگی معابر و جاده‌ها باعث آلودگی خاک و منابع آب‌ می‌شود و می‌تواند آثار مخربی بر محیط زیست و سلامت انسان‌ها برجای گذارد. در این شرایط رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران تاکید کرد: نوسازی ناوگان حمل و نقل پسماند امری ضروری است که باید در اسرع وقت صورت گیرد.