شناسایی گلوگاه‌های حوزه آب و خشکسالی در معاونت علمی ریاست جمهوری

قائم مقام کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شناسایی گلوگاه‌های این حوزه خبر داد و گفت: این کار خروج ارز از کشور را کاهش می‌دهد.