رفع تصرف ۲۷ هزار متر از اراضی ملی بخش کبگیان

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد از رفع تصرف ۲۷ هزار متر از اراضی ملی این شهرستان در بخش کبگیان خبرداد.