رفع تصرف ۱۳۷ هزار مترمربع اراضی منطقه ورجین

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۲ پرونده قانونی با آرای قبلی شامل ۱۳۷ هزار مترمربع از دست متصرفان خارج و رفع تصرف شده است.