خانه قدیمی امام خمینی (ره) در کرج ثبت ملی می‌شود

منصور وحیدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طی سال‌های پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ۵۷،‌ نزدیکی شهرستان‌های استان البرز که آن زمان در قالب استان تهران تقسیم‌بندی می‌شدند، موجب می‌شد که بسیاری از سران انقلاب و یارانشان در طول مبارزه برای مدتی مجبور به مهاجرت و حتی پنهان شدن در این منطقه شوند.

وی ادامه داد: در همین راستا امام خمینی (ره) نیز حدود سال ۱۳۴۲ برای مدتی در شهرستان کرج و منطقه حصار ساکن شدند و هنوز هم هستند افرادی از این محله که حضور امام (ره) در کرج را به یاد داشته باشند.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) نزدیک به یک سال در خانه مسکونی واقع در منطقه حصار کرج سکونت داشتند، گفت: تملک این خانه از لحاظ فرهنگی برای این شهر بسیار حائز اهمیت است به همین دلیل در کارگروه احیای هویت فرهنگی مقرر شد تا شورای اسلامی و شهرداری به‌منظور حفظ این اثر ارزشمند، اقدام به تملک خانه مزبور در منطقه ۱۱ شهرداری ‌کنند تا توسط میراث فرهنگی ثبت ملی و مورد بهره‌برداری  قرار گیرد.