ثبت ۶ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی استان مرکزی در فهرست آثار ملی

محسن رحمتی در این‌باره اظهار کرد: صندوق های چوبی بقعه شرقی امامزادگان هفتادوتن ساروق مشهور به صندوق چوبی علی صالح و عبیدا… بن علی صالح، صندوق چوبی بقعه سهل بن علی آستانه، صندوق چوبی بقعه بی بی فاطمه صغری سیوشان آشتیان، درب چوبی امامزاده آمنه خاتون استوه خنداب و سنگ وقف مکشوفه از آستانه شازند، به ترتیب، اشیای فرهنگی است که در فهرست آثار ملی جاودانه شد.

به گفته این مقام مسئول، درب چوبی بقعه امامزاده آمنه خاتون و سنگ وقفه مکشوفه از آستانه هم‌اکنون در موزه چهارفصل اراک نگهداری می‌شود و صندوق های چوبی در محل بقعه امامزاده نگهداری می شوند.

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: این آثار تاریخی با هدف حفظ و نگهداری پس از تایید کمیته ثبت آثار کشور در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

به گزارش اینسنا، به نقل از میراث فرهنگی استان مرکزی، وی گفت: صندوق های چوبی ساروق مربوط به دوره خوارزمشاهی( اواخر سده ششم ه.ق )، صندوق سهل بن علی مربوط به دوره تیموری(۷۷۲ه. ق)، صندوق چوبی فاطمه صغری سیاوشان مربوط به دوره صفوی(۹۵۲ ه.ق)، درب چوبی امامزاده آمنه خاتون مربوط به دوره صفوی(۹۹۰ه.ق) و سنگ وقف مکشوفه از آستانه مربوط به دوره خوارزمشاهی ( ۵۹۵ه.ق) هستند.

رحمتی افزود: این آثار بر اساس ماده، تاریخ و نیز برخورداری از تزئینات قابل توجه چون خطوط نسخ و ثلث شامل ادعیه آیات قرآنی و شعائر شیعی، منبت کاری و گره کاری و لایه چینی روی چوب، آثار قابل توجهی در هنر دوره اسلامی به حساب می آیند.

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: حفاظت از آثار مهمترین ویژگی است که با ثبت در فهرست ملی انجام می شود و از دخل و تصرف در آنها جلوگیری به عمل می‌آید. تاکنون ۷ اثر منقول استان مرکزی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.