تاثیر همه گیری کرونا بر کاهش انتشار کربن در آلمان

گزارش ها حاکیست در سال ۲۰۲۰ میلادی میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در آلمان ۸۰ میلیون تن کاهش یافت.