اظهارات متناقض درباره مازوت‌سوزی؛ سوزاندن اعتماد اجتماعی

رییس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ضمن اشاره به اظهارات متناقض درباره آلودگی هوا و استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها می‌گوید که نیاز است در این زمینه دولت، دستگاه قضا و مجلس یک روایت معتبر، دقیق و مستند از موضوع مازوت ارائه دهند چرا که این اظهارات متناقض اعتماد و امید را به آتش می‌کشاند.