از تعارض منافع محیط‌بانان در برخورد با شکارچیان تا گلوگاه‌های تخلف در طلای کثیف

تعارض منافع در حوزه‌های مختلف مصادیق آشکار و پنهانی دارد که مبارزه با آن‌ها برای شفافیت عملکرد و مبارزه با فساد دارای اهمیت زیادی است. ازجمله موارد تعارض منافع در حوزه محیط زیست می‌توان به تعارض منافع محیط‌بانان در برخورد با شکارچیان، تعارض منافع آزمایشگاه‌های معتمد محیط زیست و وجود گلوگاه‌های تخلف میان تولیدکنندگان پسماندهای ویژه اشاره کرد.