از باغ وحش‌های قدیمی و بزرگ جهان چه می‌دانید؟

باغ‌وحش‌ها فقط مکانی جذاب برای سفرهای میدانی نیستند، بلکه مکانی با هدف حفظ، تحقیق و یادگیری هستند. باغ‌وحش‌ها با هدف جذب گردشگر و درآمدزایی ساخته نشده‌اند (اگر چنین باشد، دیگر باغ‌وحش نیست، بلکه زندانی برای حیوانات ناراضی است)، بلکه به‌عنوان پناهگاهی امن برای کاهش خطراتی ایجاد شدند که حیوانات در معرض آن قرار دارند. باغ‌وحش‌ها با حفاظت از حیوانات به بازدیدکنندگان این پیغام را می‌دهند که حیوانات باید برای همه ما مهم و موردتوجه باشند.