ابرطرح میراث فرهنگی یزد به ثمر نشست

احیای این قنات تاریخی راکد به طول ۹۰ کیلومتر با مسدود شدن ۲۷۰ چشمه فاضلاب، پیشه‌کارکنی، لایروبی و لجن روبی انجام و هشت پایاب نیز در مسیر این قنات تخلیه شد.

این طرح با اختصاص ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار از سوی میرات فرهنگی، ۸۰۰ میلیون تومان از سوی شورای قنات زارچ، ۱۶۰ میلیون تومان از سوی سازمان جهاد کشاورزی و ۶۰ میلیون از سوی شهرداری  یزد به سرانجام رسیده است.

پایگاه قنات زارچ تاکنون اقدام به اصلاح مسیر این قنات تا منطقه شاهدیه کرده و خوشبختانه با مسدودشدن فاضلاب‌های این بخش، آبزیان این قنات تا بخش زیرین بافت تاریخی در حیات هستند.

حفر قنات زارچ طی ۲۷۴ سال به انجام رسیده و تنها تخلیه پایاب آسیاب وزیر به عنوان یکی از پایاب‌های مهم این رشته قنات با تخلیه ۱۷۰۰ کامیون خاک انجام و پس از لایروبی و مرمت کل آسیاب، نسبت به نورپردازی و نصب مجدد سنگ آسیاب اقدام شده است.