آیا سازمان محیط زیست در تعامل با نهادهای مردمی موفق بوده است؟

با آغاز دولت یازدهم تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد در دستور کار بخش‌های مختلف دولت قرار گرفت و این روند در دولت دوازدهم هم ادامه یافت. با توجه به اهمیت محیط زیست و تعدد تشکل‌های فعال در این حوزه، نحوه تعامل سازمان حفاظت محیط زیست با آن‌ها از اهمیت برخوردار است. معاون مشارکت‌های مردمی این سازمان از تلاش برای تعامل سازنده با سمن‌ها سخن می‌گوید. دبیر تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشورهم هرچند به بهتر شدن وضعیت تعامل این سازمان با سمن‌ها اشاره می‌کند ولی معتقد است برخی مدیران استانی با این موضوع سلیقه‌ای برخورد می‌کنند.