کیفیت هوای تهران در ۱۰ ایستگاه سنجش، ناسالم برای همه افراد است

به گزارش ایسنا، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در ایستگاه‌های پیروزی (منطقه ۱۳)، شریف (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۱۰، شهرداری منطقه ۱۱، شهرداری منطقه ۲۱ و شهرداری منطقه ۲۲ ناسالم برای همه افراد گزارش شده است.

علاوه بر این‌ها کیفیت هوا در ایستگاه‌های پارک رازی (منطقه ۱۱)، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴) و دانشگاه تهران (منطقه ۶) در شرایط ناسالم برای همه افراد قرار دارد.

 اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوا نشان می‌دهد که کیفیت هوا در ۱۱ ایستگاه اقدسیه (منطقه ۱)، پونک، ستاد بحران (منطقه ۷)، شهرداری منطقه ۲۰، شهرداری منطقه ۲، شهرداری منطقه ۴، مسعودیه (منطقه ۱۵)، پارک قائم (منطقه ۱۸)، پاسداران (منطقه ۳)، ژئوفیزیک (منطقه ۶) و شهرداری منطقه ۱۵ نیز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر اساس این گزارش اطلاعات سه ایستگاه سنجش کیفیت هوا ازجمله ایستگاه‌های گلبرگ (منطقه ۸)، دانشگاه شهید بهشتی (منطقه ۱) و شهرک چشمه (منطقه ۲۲) بیانگر هوای قابل قبول است. 

باتوجه به شرایط کیفیت هوای تهران توصیه می‌شود که افراد از ترددهای غیرضروری خودداری کنند همچنین لازم است که مبتلایان به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان، کودکان و زنان باردار فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خود را کاهش دهند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا “پاک”، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا “قابل قبول(سالم) یا متوسط”، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا “ناسالم برای گروه‌های حساس”، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا “ناسالم برای همه گروه‌ها”، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا “بسیار ناسالم” و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا “خطرناک” است.